วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

[Prerequisite] Wow Such Image Processing Amaze

โปรแกรมที่ต้องเตรียมมา


 1. Eclipse ที่ใช้งานได้
 2. OpenCV 2.4.11 หรือ 3.0.0 beta ก็ได้นะ ดาวน์โหลดได้ตามนี้เลยจ้า
  OpenCV 2.4.11 หรือ OpenCV 3.0.0 beta
 3. อาจจะทดลอง set-up environment โดยการแตกไฟล์ opencv ออกมา แล้ว Add External Archives เป็นไฟล์ opencv-xxx.jar เมื่อ xxx เป็นเลขเวอร์ชั่นของ opencv เช่น
  opencv-300.jar
  ซึ่งพบได้ใน directory
  opencv/build/java
 4. create project แล้วทดลองใส่โค้ด
  import org.opencv.core.Core;
  import org.opencv.core.Mat;
  import org.opencv.core.CvType;
  import org.opencv.core.Scalar;
  
  public class DogeImage {
  
    // แทน path ของบรรทัดข้างล่างด้วย path ไปหาไฟล์ dll ของเครื่องตนเอง
    static{ System.load("E:\\OpenCV\\opencv\\build\\java\\x64\\opencv_java300.dll"); }
  
    public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Welcome to OpenCV " + Core.VERSION);
     Mat m = new Mat(5, 10, CvType.CV_8UC1, new Scalar(0));
     System.out.println("OpenCV Mat: " + m);
     Mat mr1 = m.row(1);
     mr1.setTo(new Scalar(1));
     Mat mc5 = m.col(5);
     mc5.setTo(new Scalar(5));
     System.out.println("OpenCV Mat data:\n" + m.dump());
    }
  }
  
  
 5. ทดลองรันดู ถ้าผ่านก็ถือว่าโอเค ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร หรือใจร้อนอาจจะลองหาวิธีแก้จาก stackoverflow ก่อนได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น