วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

[Idea Are Cheap] iTruemart กับกระบวนการส่ง

     วันนี้เห็นตัวระบบ Logistic ของ iTruemart น่าสนใจเลยจะมาเล่าให้ฟังเป็นไอเดียวสำหรับต่อยอดทำอย่างอื่นในอนาคต  • ในการขนส่งบริษัทจะแจ้งลูกค้าผ่านทางอีเมลล์ และมีการโทรติดต่อลูกค้าก่อนส่ง
  • ระบบในการรับสินค้าใช้เป็น Application บน Android หน้าจอ 5.5 - 6 นิ้ว
  • ในการ Track เลข Barcode ใช้ตัว Image Processing อ่าน มีความแม่นยำในระดับหนึ่ง และมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลก่อนที่พนักงานจะกดยืนยันการส่ง
  • ใช้การเซ็นชื่อลงบนหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานการรับสินค้า 


ปล. MicroSD ถูกมาก อันละ 99 บาท สายชาร์จเส้นละ 19 บาท

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

วิธีสร้าง Private/Public Key ด้วย msys2

แนะนำการสร้าง Key สำหรับใช้งาน

สำหรับผู้ใช้ Windows ใครที่ยังไม่มี msys2 ให้ติดตั้งก่อน ที่นี่ ทำตามเว็บให้ครบทุกขั้นตอนด้วยนะ
เริ่มจากใช้คำสั่ง สร้าง Key ขึ้นมา ผ่าน Terminal
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
# Creates a new ssh key, using the provided email as a label
# Generating public/private rsa key pair.
บันทึกค่าใน Default Directory ที่ได้มา
Enter file in which to save the key (/Users/you/.ssh/id_rsa): [Press enter]
หากต้องการเข้ารหัสให้ทำการกรอกรหัส แต่หากไม่ต้องการให้ Enter ข้ามไป
Enter passphrase (empty for no passphrase): [Type a passphrase]
# Enter same passphrase again: [Type passphrase again]
หลังจากเราผ่านขั้นตอนก่อนหน้ามาแล้ว จะมีการแสดง key fingerprint ให้เราดู (ดูเฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร)
Your identification has been saved in /Users/you/.ssh/id_rsa.
# Your public key has been saved in /Users/you/.ssh/id_rsa.pub.
# The key fingerprint is:
# 01:0f:f4:3b:ca:85:d6:17:a1:7d:f0:68:9d:f0:a2:db your_email@example.com
ใช้งาน ssh-agent
# start the ssh-agent in the background
$ eval "$(ssh-agent -s)"
# Agent pid 59566
สั่งให้ใช้งาน SSH Key (หากเราใช้ชื่อไฟล์ตามที่ระบบตั้งให้มา "~/.ssh/id_rsa" จะใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว (หาก private key ไม่ได้ใส่ passphrase))
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
หา Public key ได้จากไฟล์ id_rsa.pub โดยใช้คำสั่ง
$ cat .ssh/id_rsa.pub
คัดลอก Public Key ที่ได้ ไปใช้งาน :)
ตัวอย่าง Public key
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDzy4taGIcxi2S477iRiPY0ts+4Zz37ZA7NNmMs11vf/kyfyduA0SR3LKFzfoUItwYoQkU+BHGl42zvJkPR2B7YtmCtgmKmzz1yzY9nLmSXal/BvRoVHEkwBP2ROUvJQdWqDjxoQEbdVXV/2ku/YuYU131MVlusUzPNAnWgtXeIY1u/6oCxDcQSBn/u9Xk+m983h2CqE57YQBnS17QiOVPXMlk/oTO6yD1DhhoB+WXG63uWZLLX9/SMbfQf60UVhXPzJ0H7GbJxvPw8ArSaY8VOZqRQ9km2oFOn0Dgd0vIFEHzvTqtuuOHI8IEq8Ih0marCmaa7j30Zto/i3+guIL0h Extraterrestrial@DESKTOP
อ้างอิงจาก : https://help.github.com/articles/generating-ssh-keys/