วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

To Be Developer Series :: Web development with Laravel 5

Course จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆตาม Technology ในปัจจุบันได้ทัน และ สามารถสร้าง web application เบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกต่อไป ในส่วนของ Course จะมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้

    ครึ่งแรก ( ~ 3 hours) 


 • client server model and HTTP request
 • web server & LAMP
 • Framework 
 • MVC structure
 • Composer
 • Artisan
 • Laravel 5 Structure & Important files
 • Routing
 • View & Blade ( Control structure & Template )
 • Controller & Form and Data Retrieval ( GET & POST concept )

  ครั้งหลัง  ( ~ 3 hours)

 • Database & mySQL & phpmyadmin
 • Laravel Eloquent  (Create, Modifier , Drop)
 • Migration (migrate & rollback)
 • Eloquent ( ORM & Data Retrieval )

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

[Train] Data mining + Weka

โปรแกรมที่ต้องเตรียมมา

 1. Orange - Data mining tool
 2. Weka - ถ้าใช้ Linux ถ้าสามารถใช้คำสั่ง
  yum install weka หรือ
  apt-get install weka 
 3. Weka.jar
 4. Eclipse (ทดลองเปิดดูด้วยนะว่าใช้ได้มั้ย ถ้าไม่ได้ให้ลง JDK ก่อน)  

ไฟล์ข้อมูล
https://drive.google.com/file/d/0B8aY_vjbNGZvNDRsZTRYV1FadjA/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B8aY_vjbNGZvVVl5S1ZBakJ5cG8/view?usp=sharing

https://raw.githubusercontent.com/ce-saig/ducking-spice/master/crop_price.arff


โค้ดของวันนี้

https://github.com/ce-saig/ducking-spice