วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

[Train] Data mining + Weka

โปรแกรมที่ต้องเตรียมมา

  1. Orange - Data mining tool
  2. Weka - ถ้าใช้ Linux ถ้าสามารถใช้คำสั่ง
    yum install weka หรือ
    apt-get install weka 
  3. Weka.jar
  4. Eclipse (ทดลองเปิดดูด้วยนะว่าใช้ได้มั้ย ถ้าไม่ได้ให้ลง JDK ก่อน)  

ไฟล์ข้อมูล
https://drive.google.com/file/d/0B8aY_vjbNGZvNDRsZTRYV1FadjA/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B8aY_vjbNGZvVVl5S1ZBakJ5cG8/view?usp=sharing

https://raw.githubusercontent.com/ce-saig/ducking-spice/master/crop_price.arff


โค้ดของวันนี้

https://github.com/ce-saig/ducking-spice

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น