วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

To be Android developer

ซอฟต์แวร์ที่ต้องเตรียมมา

  1. Android Studio developer.android.com/sdk/index.html
  2. Genymotion www.genymotion.com/#!/download ( ต้องสมัครสมาชิก )


Genymotion
  1. เมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรกจะพบข้อความว่า Do you want to add a new one? ให้ตอบ yes
  2. จากนั้น Login
  3. แล้วเลือกสร้าง Custom Phone - 4.1.1
  4. เมื่อ Download เสร็จ ให้ลอง Start Device นั้นขึ้นมา
Android Studio
  ทดลองสร้างโปรเจ็ค Hello World แล้วกด Run แล้วดูผลที่ Genymotion

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น