วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Docker - เตรียมความพร้อม


เนื่องจาก Docker ทำงานบน Linux เท่านั้น จึงได้แบ่งวิธีการติดตั้งออกเป็น 2 กลุ่มคือ Non-Linux และ Linux
 1. Non-Linux
  • Windows User ให้ติดตั้ง Docker toolbox โดยทำตามนี้
  • Mac User ให้ติดตั้ง Docker toolbox โดยทำตามนี้ 
   ขั้นตอนโดยสรุปคือให้ติดตั้ง Docker toolbox แล้วทดสอบว่าใช้งานได้ไหม โดยใช้คำสั่ง ( ปัจจุบัน docker toolbox มีปัญหากับ Windows10 )
  docker run hello-world

  สำหรับผู้ที่ทำตามวิธีตามในลิงค์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดตั้ง  VirtualBox  version ใหม่ (>=5.0.8) หากยังใช้ docker toolbox ไม่ได้ ให้ Import image นี้ใส่เข้าไปใน VirtualBox


 2.  Linux
  • Linux User ให้ติดตั้ง Docker โดยทำตามนี้ (Debian based) สำหรับกรณีอื่นๆทำตามด้านล่าง
   • CentOS - yum install docker
   • ArchOS - pacman -S docker

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น